Styrélius kontaktmikrofon är en utveckling av den elfiolmikrofon jag   konstruerat. ( se:
www.styrelius.se och www.elvari.com ) Vid konstruktionen av den var ledstjärnan att få fram en akustisk violinklang.

När det visat sig fungera var det naturligt att gå vidare med en kontaktmikrofon med samma egenskaper.         

Långsamt vuxen gran, vanligtvis från Alperna, är det tonträ som finns i locket på bland annat gitarrer och violiner. Styrélius kontaktmikrofon är byggd i samma träslag.
Skillnaden i akustiska egenskaper hos plast, plåt eller tonträ är uppenbar. Detta är skälet till val av material. Det är trä som förstärker och vidarebefordrar strängarnas vibrationer. Således bör det vara tonträ som fortsätter att bära vibrationerna ända fram till de elektroniska komponenter som omvandlar vibrationerna till strömmar vilka förstärkaren kan ta hand om. Träet i mikrofonen utgör en egen akustisk enhet men ingår i systemet sträng - stall - lock och kropp - mik.      

Förutom kvalitén på själva mikrofonen så gäller samma två kritiska faktorer för alla kontaktmikrofoner. Om hänsyn inte tas till detta så hjälper det inte hur bra mikrofonen än är.                                                                                    
Först och främst gäller det att hitta bästa ställe att fästa mikrofonen på. Det finns många placeringar som duger men ägna det här en del tid så att du hittar den placering som du tycker klingar allra bäst. Alternativt kan du låta ett proffs göra det. Men det är ju du själv som vet vilken klang du eftersträvar. Så ge det tid, det är inte svårt. I
monteringsanvisningen finns det tips.
Observera dock att tämligen små förändringar i position kan göra skillnad i klang. Även rotering av mikrofonen kan ibland ha viss betydelse.

För det andra gäller det att hitta rätt förstärkare. Olika mikrofoner och instrument lirar olika bra med olika förstärkare. Detta är ett faktum.
Min erfarenhet är att det måste vara en förstärkare för akustiska instrument. De elgitarrförstärkare som jag provat mikrofonen på har gett ett uruselt ljud. Mikrofonen lirar inte alls bra med sådana, vilket inte är så konstigt då de är byggda på ett annat sätt än akustiska förstärkare. 
Oftast fungerar det utmärkt att bara plugga in mikrofonen direkt i ett PA. Ibland kan det dock hända att ett specifikt PA och mikrofonen inte lirar bra ihop. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag att du har med dig en förförstärkare/EQ som du är väl förtrogen med när mikrofonen ska användas med ett okänt PA.

För det mindre sammanhanget fungerar en mindre akustisk förstärkare som tex Roland Mobile Cube eller Yamaha THR5A utmärkt. Billiga, lätta och smidiga förstärkare. Ingen EQ, bara en tonkontroll och lite effekter.

Önskas mer volym för ett större sammanhang med dessa förstärkare, kan en pre-amp/EQ kopplas in. Tex Boss Ge-7 fungerar utmärkt tillsamman med micken.  
Jag tar gärna emot tips om förstärkare som fungerar bra med kontaktmikrofonen så att jag kan lista fler.

Det är viktigt att kabelns dragbelastning på mikrofonen är så liten som möjligt. Därför är en 3,5 mm telejack(hona) monterad på en förhållandevis tunn kabel. Montering av kabel och medföljande adapter till 6,3 mm anslutning visas i monteringsanvisningen
Kabeln är som standard ca 30 cm lång till gitarr. 55cm till ståbas.
Önskemål om kortare eller längre kabel kan ordnas.


------------------------------------------------------------------------------------------------